Powiatowy Lekarz Weterynarii
poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
inspektor weterynaryjny
do spraw: bezpieczeństwa żywności
nadzór nad rolniczym handlem detalicznym
W ZESPOLE DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

więcej informacji... Czytaj więcej...

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chodzieży
w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2010 Nr 112 poz.744) ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy-zlecenia w 2019 r.

Rodzaj czynności:

1. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w następującym zakładzie:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego
Ignaczak Spółka Cywilna
Ubojnia Strzelęcin, Strzelęcin 29, 64-800 Chodzież

Osoby zainteresowane wykonywaniem zadań z wyznaczenia w tych zakładach dodatkowo muszą posiadać uprawnienia do badań w kierunku włośni, jak również muszą być objęte systemem zarządzania wdrożonym w ZHW Poznań.

2. Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni w Laboratorium Wytrawiania Mięsa zlokalizowanym przy zakładzie:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego
Ignaczak Spółka Cywilna
Ubojnia Strzelęcin, Strzelęcin 29, 64-800 Chodzież

Czytaj więcej...

informacja

11 maja 2019 r. (sobota) 
Powiatowy inspektorat Weterynarii w Chodzieży
czynny od godz. 7.00 - 15.00

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chodzieży
w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2010 Nr 112 poz.744) ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy-zlecenia w 2019 r.

Rodzaj czynności:

1. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w następującym zakładzie:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego
Ignaczak Spółka Cywilna
Ubojnia Strzelęcin, Strzelęcin 29, 64-800 Chodzież

Osoby zainteresowane wykonywaniem zadań z wyznaczenia w tych zakładach dodatkowo muszą posiadać uprawnienia do badań w kierunku włośni, jak również muszą być objęte systemem zarządzania wdrożonym w ZHW Poznań.

2. Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni w Laboratorium Wytrawiania Mięsa zlokalizowanym przy zakładzie:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego
Ignaczak Spółka Cywilna
Ubojnia Strzelęcin, Strzelęcin 29, 64-800 Chodzież

Czytaj więcej...

Powiatowy Lekarz Weterynarii
poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
inspektor weterynaryjny
do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt
W ZESPOLE DS. ZDROWIA I OCHRONY ZWIERZĄT

więcej informacji... Czytaj więcej...

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chodzieży
w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2010 Nr 112 poz.744) ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy-zlecenia w 2019 r.

Rodzaj czynności:

1. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w następującym zakładzie:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego
Ignaczak Spółka Cywilna
Ubojnia Strzelęcin, Strzelęcin 29, 64-800 Chodzież

Osoby zainteresowane wykonywaniem zadań z wyznaczenia w tych zakładach dodatkowo muszą posiadać uprawnienia do badań w kierunku włośni, jak również muszą być objęte systemem zarządzania wdrożonym w ZHW Poznań.

2. Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni w Laboratorium Wytrawiania Mięsa zlokalizowanym przy zakładzie:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego
Ignaczak Spółka Cywilna
Ubojnia Strzelęcin, Strzelęcin 29, 64-800 Chodzież

Czytaj więcej...

Powiatowy Lekarz Weterynarii
poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
inspektor weterynaryjny
do spraw: bezpieczeństwa żywności
nadzór nad rolniczym handlem detalicznym
W ZESPOLE DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

więcej informacji... Czytaj więcej...

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chodzieży

w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2010 Nr 112 poz.744) ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach
umowy - zlecenia w 2019 r.

Ogłoszenie Czytaj więcej...  Dokumenty do pobrania (ZIP)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chodzieży
poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:
inspektor do spraw finansowo-księgowych

więcej informacji...   Czytaj więcej...

---

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chodzieży
w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. 2010 Nr 112 poz.744) oglasza nabór na kandydatów

do realizacji zadań w ramach umowy-zlecenia w 2017 r.

więcej informacji...   Czytaj więcej...

do pobrania:

Powiatowy Lekarz Weterynarii
poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
inspektor weterynaryjny
do spraw: bezpieczeństwa żywności
W ZESPOLE DS. BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

więcej informacji... Czytaj więcej...

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chodzieży
ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań
w ramach umowy-zlecenia w 2018 r.

OgłoszenieCzytaj więcej... Dokumenty do pobrania (ZIP)

Działając na podstawie Zarządzania Nr 10 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chodzieży informuje, co następuję:

  • 4 maja 2018 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chodzieży będzie nieczynny,
  • 19 maja 2018 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chodzieży będzie czynny w godzinach 07:00 – 15:00.

Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

zapraszają na konferencję pt.:

AKTUALNE PROBLEMY W HODOWLI BYDŁA I MOŻLIWOŚCI ICH ROZWIĄZYWANIA”,

która odbędzie się 16 maja 2018 r. o godzinie 10:00
w Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego.

więcej informacji... Czytaj więcej...

Powiatowy Lekarz Weterynarii
poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
inspektor weterynaryjny
do spraw: zdrowia i ochrony zwierząt
W ZESPOLE DS. ZDROWIA I OCHRONY ZWIERZĄT

więcej informacji... Czytaj więcej...

W POWIATOWYM INSPEKTORACIE WETERYNARII W CHODZIEŻY
Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 roku dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Chodzieży dni:

02 maja, 16 czerwca  i  14 sierpnia 2017r.
ustala się dniami wolnymi od pracy

13 maja, 24 czerwca i 09 września 2017r.
wyznacza się dniami pracy.

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Chodzieży w związku z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 roku.
(tj. Dz. U. z 2016, poz. 1077 ze zm. )

ogłasza nabór na kandydatów do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy - zlecenia

Rodzaj czynności:

  • prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt - kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną z zakresu bioasekuracji.

na terenie powiatu chodzieskiego.

Czytaj więcej...

Zasady bioasekuracji gospodarstw w związku
z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń

Czytaj więcej...

dotyczy afrykańskiego pomoru świń.

Hodowco pamiętaj!

Za świnie zabite, poddane ubojowi oraz padłe w wyniku zastosowanych zabiegów nakazanych przez IW przy zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.

Kraj, w którym wystąpi ASF narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli, powodowane wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów pozyskiwanych od świń, a także padnięciami świń i kosztami likwidacji ognisk choroby.

ASF jest zagrożeniem zarówno dla dużych, jak i małych gospodarstw.

Ulotka do pobrania (PDF)

Aktualne informacje na temat występowania ognisk Afrykańskiego
Pomoru Świń dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl

:: :: ::

Pismo Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące aktualnej sytuacji epizootycznej w zakresie występowania afrykańskiego pomoru świń na terytorium Polski.

Dokument do pobrania (PDF)

 Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii
w sprawie zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii
 faktu zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły,
powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie.

Czytaj więcej...

telefon +48672829688

AE:PL-97005-45615-BIUBC-18

Serwis Służby Cywilnej

Gotowi na RODO

pszczoły

Podróże ze zwierzętami towarzyszącymi

PIW Chodzież CLOUD