W związku z wejściem w życie rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o zmianach w zakresie wymogów, dotyczących bioasekuracji w gospodarstwach świń położonych na obszarach objętych ograniczeniami I, II, oraz III w przypadku przemieszczania przesyłek zawierających:

oryginalny tekst do pobrania 

  1. świnie utrzymywane na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III przemieszczane poza te obszary,
  2. materiał biologiczny pozyskany od lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II przemieszczany poza ten obszar;
  3. produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego pozyskane od lub ze świń utrzymywanych na obszarze objętym ograniczeniami II przemieszczane poza ten obszar;
  4. świeże mięso, produkty mięsne, w tym osłonki, pozyskane od lub ze świń utrzymywanych na obszarach objętych ograniczeniami II i III przemieszczane poza te obszary

oraz o upływającym 31 października 2021 r. ostatecznym terminie spełnienia wymagań w zakresie bioasekuracji dotyczących:

  • ogrodzeń wokół budynków gdzie przebywają świnie, przechowywana jest pasza i ściółka,
  • posiadania tzw. „Planu bezpieczeństwa biologicznego” - plan ten zawiera znane już wymagania, takie jak konieczność zmiany obuwia i ubrania roboczego przy wejściu do budynków inwentarskich oraz nowe w brzmieniu, ale znane już wcześniej zasady podziału na tzw. strefę czystą, czyli budynki gdzie przebywają świnie i przechowywana jest pasza oraz strefę brudną - podwórko, magazyny sprzętu rolniczego, część socjalna gospodarstwa, gdzie mogą przychodzić goście z zewnątrz.

W związku z powyższym po tym terminie gospodarstwa, które nie dostosują się w pełni do wymogów rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń, nie będą mogły przemieszczać utrzymywanych zwierząt poza obszar objęty ograniczeniami, w którym się znajdują.

Posiadacze zwierząt, którzy spełnią standardy przed ww. terminem powinni o tym fakcie poinformować właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.

telefon +48672829688

Serwis Służby Cywilnej

Gotowi na RODO

pszczoły

Podróże ze zwierzętami towarzyszącymi

PIW Chodzież CLOUD