Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chodzieży informuje,
że w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się COVID-19 w Polskie, wszelkie materiały i informacje w ww. zakresie umieszczono na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/koronawirus.

Covid-19

Na ww. stronie internetowej, w części odnoszącej się do Wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) (https://www.gov.pl/web/gis/covid-19-i-bezpieczeństwo-zywnosci-wytyczne-dla-przedsiebiorstw-sektora-spozywczego), dodano tłumaczenie materiału przygotowanego przez Główny Inspektorat Sanitarny w zakresie wytycznych dla przedsiębiorstw sektora spożywczego wraz z dodatkowym komentarzem odwołującym się do polskich przepisów.

telefon +48672829688

AE:PL-97005-45615-BIUBC-18

Serwis Służby Cywilnej

Gotowi na RODO

pszczoły

Podróże ze zwierzętami towarzyszącymi

PIW Chodzież CLOUD