Opłaty:

  • za wydanie decyzji - 10.00 zł
  • za wydanie zaświadczeń - 17.00 zł
  • za legalizację dokumentu (paszportu) - 26.00 zł

 

Zgodne z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r.
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn.  zmianami) opłat skarbowych dokonuje się
na rachunek bankowy BZWBK I oddział w Chodzieży
97 1090 1317 0000 0000 3101 1932

PIW Chodzież

telefon +48672829688

AE:PL-97005-45615-BIUBC-18

Serwis Służby Cywilnej

Gotowi na RODO

pszczoły

Podróże ze zwierzętami towarzyszącymi

PIW Chodzież CLOUD