Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chodzieży informuje, że w związku z obowiązywaniem Rozporządzenia MR i RW z dnia 21 października 2010r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U. z 2021 r. poz. 2059 z późn. zm.) posiadacz zwierząt gospodarskich ma prawo ich uboju na terenie gospodarstwa na użytek własny.

 :: :: ::

1. Zamiar ubicia bydła do 12 m-ca życia, owiec i kóz w wieku powyżej 12 miesięcy lub owiec lub kóz, które mają stały siekacz wyrżnięty z dziąsła właściciel zwierzęcia musi zgłosić pisemnie powiatowemu lekarzowi weterynarii na 48 godziny przed ubojem na adres:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chodzieży
ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież
tel. +48 67 28 29 688, fax. +48 67 28 10 401

Wzór zgłoszenia do pobrania  pdf

2. Zamiar ubicia świni należy zgłosić powiatowemu lekarzowi weterynarii na 48 godziny przed ubojem, tylko w przypadku świni zgłoszenie można zrobić telefonicznie +48 67 28 29 688, mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) bądź na adres wyżej podanego inspektoratu.

W/w zgłoszenia są bezpłatne!

Przy zgłoszeniu należy podać następujące dane:

 • Imię i nazwisko oraz adres posiadacza zwierząt poddawanych ubojowi;
 • Numer identyfikacyjny zwierzęcia lub zwierząt podawanych ubojowi
 • Miejsce i termin uboju
 • Imię i nazwisko oraz adres osoby uprawnionej do przeprowadzania uboju;
 • Imię i nazwisko lekarza weterynarii przeprowadzającego badanie mięsa.

Wzór zgłoszenia zamiaru ubicia świni   pdf

Badania na włośnie mięsa świń i nutrii poddanych ubojowi na terenie gospodarstwa oraz mięsa dzików odstrzelonych z przeznaczeniem na użytek własny są obowiązkowe. Urzędowi lekarze weterynarii przeprowadzający badanie mięsa zwierząt rzeźnych na terenie gospodarstwa.

Na posiadaczu zwierzęcia, który dokonał uboju w gospodarstwie ciąży obowiązek zagospodarowania na własny koszt materiału szczególnego ryzyka (SRM) poprzez zgłoszenie i oddanie za pokwitowaniem do zakładu utylizacyjnego.

Materiałem szczególnego ryzyka w wypadku cieląt (do 6 miesiąca życia) są:

 • migdałki,
 • jelita od dwunastnicy do odbytnicy,
 • krezka,
 • stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej mające kontakt z SRM.

Materiałem szczególnego ryzyka w wypadku owiec i kóz (do 12 miesiąca życia) są:

 • jelito biodrowe,
 • śledziona,
 • stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej mające kontakt z SRM.

Materiałem szczególnego ryzyka w wypadku owiec i kóz (powyżej 12 miesiąca życia) są:

 • czaszka łącznie z mózgiem i gałkami ocznymi,
 • migdałki,
 • jelito biodrowe,
 • śledziona,
 • stałe odpady powstające przy uboju i obróbce poubojowej mające kontakt z SRM.

PIW Chodzież

telefon +48672829688

AE:PL-97005-45615-BIUBC-18

Serwis Służby Cywilnej

Gotowi na RODO

pszczoły

Podróże ze zwierzętami towarzyszącymi

PIW Chodzież CLOUD