Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chodzieży przypomina o obowiązku zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

UWAGA! HPAIdrob2.png
wysoce zjadliwa grypa ptaków

Zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

Więcej informacji...