Get Adobe Flash player

Opłaty:

  • za wydanie decyzji - 10.00 zł
  • za wydanie zaświadczeń - 17.00 zł
  • za legalizację dokumentu (paszportu) - 26.00 zł

 

Zgodne z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r.
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn.  zmianami) opłat skarbowych dokonuje się
na rachunek bankowy BZWBK I oddział w Chodzieży
97 1090 1317 0000 0000 3101 1932

b_200_150_16777215_00_images_ibb_ibb1.jpg

KOMUNIKAT
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII  W CHODZIEŻY

z dnia 13 marca 2020 R.

Szanowni Państwo. Z uwagi na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronowirusa, zwracam się z apelem, aby ograniczyć bezpośrednie wizyty w Inspektoracie w Chodzieży. Zachęcamy wszystkich klientów, aby wszelkie sprawy dotyczące tut. urzędu w miarę możliwości załatwiali za pośrednictwem skrzynki e –PUAP, poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie. Wszelkie dane kontaktowe są dostępne pod adresem: http://piw-chodziez.pl oraz dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce dokumenty do pobrania.

Profil zaufany e-Puap można założyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.