Get Adobe Flash player

Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie podlega karze grzywny.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chodzieży informuje, że

na podstawie USTAWY z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (DZ.U.2004 Nr 69 poz.625 z późniejszymi zmianami)

Art. 56.

ust.1. Psy powyżej 3 miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie

ust.2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od daty ostatniego szczepienia.

Art. 85.

ust.1a. Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciw wściekliźnie - od tego obowiązku podlega karze grzywny.

b_200_150_16777215_00_images_ibb_ibb10.jpg

KOMUNIKAT
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII  W CHODZIEŻY

z dnia 13 marca 2020 R.

Szanowni Państwo. Z uwagi na zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronowirusa, zwracam się z apelem, aby ograniczyć bezpośrednie wizyty w Inspektoracie w Chodzieży. Zachęcamy wszystkich klientów, aby wszelkie sprawy dotyczące tut. urzędu w miarę możliwości załatwiali za pośrednictwem skrzynki e –PUAP, poczty tradycyjnej, elektronicznej lub telefonicznie. Wszelkie dane kontaktowe są dostępne pod adresem: http://piw-chodziez.pl oraz dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce dokumenty do pobrania.

Profil zaufany e-Puap można założyć za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany.